• Gün

  • Saat

  • Dakika

  • Saniye

Program

18:00-19:00 AÇILIS SEREMONİSİ
18:00-18:20 Üroloji Tarihçesi
19:00-20:00 AÇILIŞ KOKTEYLİ
ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ TOPLANTISI
13:25-13:30 Açılış
  Oturum Başkanları:
13:30-13:45 Prostat Kanseri Tanısında Biyobelirteçler, MRI ve Biyopsi Teknikleri Nerdeyiz Nereye Gidiyoruz?
13:45-13:50 Tartışma
13:50-14:05 Lokalize Prostat Kanseri Yönetiminde Aktif İzlem: Hasta Seçimi ve Optimal Takip Nasıl Olmalı?
14:05-14:10 Tartışma
14:10-14:25 De Novo Metastatik Hormon Duyarlı Prostat Kanserinde Optimal Kombinasyon Tedavisi Ne Olmalıdır?
14:25-14:30 Tartışma
14:30-14:45 Tedavi Uygulamalarındaki Gelişmeler Işığında Kas İnvaziv Mesane Kanserinde Lokal Tedavilerin Karşılaştırılması
a) Radikal Sistektomi: Komplikasyon, Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçlar
b) Trimodal Tedavi: Toksisite, Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçlar
14:45-14:50 Tartışma
14:50-15:05 Mesane Kanseri Lokal Evrelendirmede MRI Rolü
15:05-15:10 Tartışma
15:10-15:25 Böbrek Kanseri Tanı ve Tedavisinde Yapay Zeka Uygulamaları
15:25-15:30 Tartışma
15:30-16:00 KAHVE ARASI
MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ DERNEĞİ TOPLANTISI
13:25-13:30 Açılış
13:30-15:30 Oturum I
  Oturum Başkanları:
13:30-13:40 Üreteroskopide Güncel Lazer Kullanma Stratejisi Ne Olmalı?
13:40-13:50 Endoürolojide İntrarenal Basıncı ve Isıyı Ölçmeli miyiz?
13:50-14:00 Üreter Akses Kılıfı Artıları Eksileri
14:00-14:15 BPH'nın Minimal İnvaziv Tedavisinde TURP Hala Altın Standart mı?
Evet
Hayır
14:15-14:30 >120 gr Prostat ve Üriner Retansiyonda Tedavi Seçenekleri
Bipolep
Holep
Basit Prostatektomi (Laparoskopik ve Robotik)
14:30-14:40 ECIRS Hasta Seçim Kriterleri
14:40-14:50 ESWL Hasta seçim kriterleri ve ESWL Teknolojisindeki Yenilikler
14:50-15:05 Bilateral böbrek taşı tedavisinde PNL
Aynı Seansta PNL
Ayrı Seanslarda PNL
15:05-15:30 Minimal İnvaziv Cerrahide (MİC) Komplikasyonlarla Baş Etme:
  MİC Sonrası Ürosepsis: Prediktif Faktörler ve Tedavisi
  Stent Enkrüstanyonu ve Komplikasyonlarının Yönetimi
  PNL Komplikasyonları
  Laparoskopide Kanama Komplikasyonları
15:45-17:45 TÜRK ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ – MİNİMAL İNVAZİV ÜROLOJİ DERNEĞİ ORTAK TOPLANTI
  Oturum Başkanları:
15:45-16:00 İmmünoterapi Çağında Sitoredüktif Nefrektomi
  Neden ve Nasıl Oturumları:
16:00-16:15 Laparoskopik / Robotik Adrenalektomi
16:15-16:30 Robotik Prostatektomi
16:30-16:45 Laparoskopik Prostatektomi
16:45-17:00 Robotik Parsiyel Nefrektomi
17:00-17:15 Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi
17:15-17:30 Açık Radikal Sistektomi
17:30-17:45 Robotik Radikal Sistektomi
KONTİNANS DERNEĞİ TOPLANTISI
13:45-14:00 Açılış
14:00-15:00 Oturum I: Aşırı Aktif Mesane Medikal Tedavi Seçenekleri
  Oturum Başkanları:
14:00-14:15 Antimuskarinik Tedaviler
14:15-14:30 Beta3 Agonist Tedavi
14:30-14:45 Kombine Tedaviler
14:45-15:00 Aşırı Aktif Mesanenin Medikal Tedavisinde Yeni Ufuklar
15:00-16:00 Medikal Tedaviye Dirençli Aşırı Aktif Mesane Tedavi Seçenekleri
15:00-15:15 Dirençli Aşırı Aktif Mesane; Tanım ve Noninvaziv Tedavi Seçenekleri
15:15-15:30 Posteriortibial Sinir Stimülasyonu
15:30-15:45 Botilinum Toksin Enjeksiyonu
15:45-16:00 Sakral Nöromodülasyon
16:00-16:20 KAHVE ARASI
16:20-17:10 Oturum II - Mesane Ağrı Sendromu (MAS)
  Oturum Başkanları:
16:20-16:35 MAS Klinik Bulgular ve Tanı
16:35-16:50 MAS Noninvaziv Tedavi Yöntemleri
16:50-17:05 MAS İnvaziv Tedavi Seçenekleri
17:05-17:10 Tartışma
ANDROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 
12:45-13:00 Açılış
13:00-14:00 Oturum I
  Oturum Başkanları:
13:00-13:15 Erkek İnfertilitesinde Medikal Tedavilerin Yeri
13:15-13:30 İnfertil Erkek Hastalarda Sperm DNA Hasarı Kimlere Bakılmalı?
Nasıl Tedavi Edilmeli?
13:30-13:45 Güncel Literatür Bilgileri Eşliğinde Varikosel
13:45-14:00 Azospermik Erkeğin Değerlendirilmesinde Optimal Yaklaşımlar
14:00-14:15 KAHVE ARASI
14:15-15:15 Oturum II
  Oturum Başkanları:
14:15-14:30 Erkek Cinsel Sağlığı ve Üreme Sağlığının Tedavisinde Yaşam Tarzı Değişiklikleri (Diyet, Spor, vb)
14:30-14:45 Günlük PDE5 İnhibitörleri. Kime? Ne Zaman?
14:45-15:00 ED Tedavisinden Li-SWT. Hangi Hasta Grubuna? Ne Zaman?
15:00-15:15 Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Yeni Tedavi Seçenekleri (Botox, PRP ve Diğer Tedaviler)
15:15-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30 Oturum III
  Oturum Başkanları:
15:30-15:45 Yaşlanan Erkekte Geç Başlayan Hipogonadizmin Tanı ve Tedavi
15:45-16:00 Kök Hücre Tedavilerinin Androlojik Hastalıklardaki Yeri (Erektil Disfonksiyon, Peyroni Hastalığı)
16:00-16:15 Androloji Laboratuarında Hayvan Modelleri ile Yapılan Çalışmalar
16:15-16:35 Tips and Tricks in Penile Prostheses Surgery
16:35-16:50 KAHVE ARASI
16:50-17:50 Oturum IV
  Oturum Başkanları:
16:50-17:05 Prematür Ejakülasyon Tedavisinde Yeni Çalışmalar
(Glans Penis Augmentasyonu, Botox, Transperineal Elektriksel Stimülasyon vb.)
17:05-17:20 Prematür Ejakülasyonda Cinsel Terapi
17:20-17:35 Gecikmiş Ejakülasyon ve Anorgazminin Şifreleri
17:35-17:50 Aşk ve Seks; Robotlar ve Humanoidlerle. Gerçekten Sanal Sekse; Dünya Nereye Gidiyor?
ÇOCUK ÜROLOJİSİ DERNEĞİ TOPLANTISI
13:25-13:30 Açılış
  Oturum Başkanları:
13:30-14:00 Çocuk Ürolojisi Kan mı Kaybediyor? Neler yapılması Lazım?
14:00-15.00 Çapraz Ateş
Moderatör:
14:00-14:15 Çocuk Ürolojisini Seçtiğime Pişmanım
14:15-14:30 Çocuk Ürolojisini Seçtiğime Pişman Değilim
14:30-14:45 İnfantlarda Üriner Sistem Taş Hastalığı Tedavisi
14:45-15:00 Proksimal Hipospadiasta Yeni Yaklaşımlar
15:00-16:15 PANEL: Spina Bifida
  Oturum Başkanları:
15:00-15:15 Çocuklarda Ürodinamik Çalışmalar ve Zorlukları
15:15-15:30 Spina Bifida da Medikal Tedavi
15:30-15:45 Spina Bifida ve Botolinium Toksin Nerede Durmalı
15:45-16:00 Spina Bifida'da Cerrahi Ne zaman, Hangi Yöntem?
16:00-16:15 Pratikte Geçiş (Hayat Boyu) Ürolojisi, Spina Bifida Özelinde Zorluklar ve Çözümler
16:15-16:30 KAHVE ARASI
16:30-17:30 Oturum II 
Yenidoğan Hidronefrozona Güncel Yaklaşım
  Oturum Başkanları:
16:30-16:45 Fetal Üroloji: Güncel Yaklaşımlar
16:45-17:00 Üreterosel’de Güncel Yaklaşım ve Tedavisi
17:00-17:15 PUV Güncel Yaklaşım ve Tedavisi
17:15-17:30 UV Darlık Güncel Yaklaşım ve Tedavisi
TRANSPLANT ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI
13:30-13:40 Açılış
13:40-15:20 Oturum I
  Oturum Başkanları:
13:40-14:00 Laparoskopik Canlı Donör Nefrektomi: Teknik Yönler ve Tartışmalı Noktalar
14:00-14:20 Böbrek Nakli Arka Masa Cerrahisi Sırasında Farklı Damar Rekonstrüksiyon Teknikleri
14:20-14:40 Vasküler Problemi Olan Alıcılarda Böbrek Nakli
14:40-15:00 Canlı Vericide Sağ Böbreğin Seçimi Alıcıda Daha Fazla Cerrahi Morbiditeye Yol Açar mı?
15:00- 15:20 Tartışma
15:20-15:50 KAHVE ARASI
15:50-17:30 Oturum II
  Oturum Başkanları:
15:50-16:10 Uygun Renal Transplantasyon Teknikleri ile Komplikasyonların Önlenmesi; Püf Noktaları ve İpuçları
16:10-16:30 Renal Kanser ve Transplantasyon
16:30-16:50 Ogmente Mesanesi Olan Çocuklarda Böbrek Nakli: Uzun Dönem Sonuçlar
16:50-17:10 Böbrek Nakli Alıcısında Ürolojik Sorunların Tanı ve Tedavisi
17:10-17:30 Tartışma

08:00–08:20 AÇILIŞ
08:20–10:10 OTURUM – I
  Oturum Başkanları:
08:20-08:40 KONFERANS: Liquid Biopsy in Urologic Malignancies
08:40-08:55 KONFERANS - I
08:55-09:25 ATATÜRK'Ü ANMA PROGRAMI
  Türk Ürolojisine Yön Verenler: Yaşam Boyu Başarı Ödül Töreni
09:25-10:05 Oturum Başkanları:
09:25-09:40 KONFERANS - II: Mini PNL Hangi Hastalarda FURS Yerine Uygulanmalıdır?
09.40-09:55 KONFERANS - III: Flexible URS’de Zor Vakalara Yaklaşım
09:55-10:10 KONFERANS - IV
10:10-10:25 KAHVE ARASI
10:25-11:05 PANEL I
  Moderatör:
10:25-10:40 Endoscopic Treatment of VUR: What Should a Urologist Know?
10:40-10:55 Renal Dynamic Scintigraphy in Childhood: Which one for Whom?
10:55-11:50 OTURUM - II
  Oturum Başkanları:
10:55-11:10 KONFERANS - VI
11:10-11:30 KONFERANS - VII: Evaluation and Treatment of Women with Mixed Urinary Incontinence : Changing Paradigm?
11:30-11:50 KONFERANS - VIII:
11:50-12:30 UYDU SEMPOZYUMU I
12:30-13.00 Öğle yemeği
13:00-13:40 OTURUM- III
  KONFERANS - IX:Vakalar eşliğinde Robotik ürolojik cerrahi
  Oturum Başkanları:
  Pediatrik Üroloji’de Robotik Uygulamalar
  4 cm Üzeri Böbrek Tümörlerinde Robotik Parsiyel Nefrektomi
  Robotik Radikal Sistektomi:Tips and Tricks
  Robotik Radikal Prostatektomi-Anterior Yaklaşım
  Tartışma
13:40-14:00 KONFERANS - X
  Oturum Başkanı:
  Kadınlarda Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonları: Kılavuzlar Ne Diyor?
  Oturum Başkanları:
14:00-14:40 KONFERANS - XI
14:00-14:20 Obez Alıcılarda Robot Yardımlı Böbrek Nakli
14:20-14:40 Robotik Donör Nefrektomi
14:40-15:40 SÖZLÜ SUNUM - I  
  Oturum Başkanları:
15:40-16:40 SÖZLÜ SUNUM - II 
  Oturum Başkanları:
16:40-17:40 VİDEO SUNUM - I
  Oturum Başkanları:
14:15-16:15 BEST OF AUA - ÜROONKOLOJİ OTURUMU
  Oturum Başkanları:
14:15-14:45 Panel Discussion: Management of Incidentally Discovered 3cm Solid Renal Mass Cancer
Moderatör:
Panelistler:
14:45-15:05 Clinically Localised Prostate Cancer- AUA/ASTRO Guideline 2022
15:05-15:35 Survivor Debate: Non-Muscle Invasive Bladder Cancer Refractory to BCG: Cystectomy, Systemic immunotherapy, Intravesical Chemotherapy
15:35-15:55 Panel Discussion: Radical Prostatectomy with Both Severe Incontinence and Severe Erectile Dysfunction
Moderatör:
Panelistler:
15:55-14:10 State-of-the-Art Lecture: PSMA Diagnostics and Theranostics
16:10-16:15 TARTIŞMA
16:15-18:15 BEST OF AUA - MİNİMAL İNVAZİV OTURUMU
  Oturum Başkanları:
16:15-16:35 Single-Use Ureteroscopes and New Technology: What is in Store?
16:35-17:15 Çapraz Ateş: Controversies in Urology Debate: Do We Really Need Stone Analysis and Metabolic Urine Testing?
And Metabolic Urine Testing?
Moderatör:
Panelistler:
17:15-17:45 Panel Discussion - Residual Fragments After Stone Surger
Moderatör:
Panelistler:
17:45-18:15 Intraoperative Navigation During Robot Assisted Surgery: Panel Discussion
Moderatör:
Panelistler:
14:15-16:15 ÇOCUK ÜROLOJİSİ KURS – I
  Oturum Başkanları:
14:15-15:15 Kurs IA: Çocuk Taş Hastalığı
Ürolithiasis- 12 mm Renal Pelvis Taşı
Moderatör:
Oturum Başkanları: 
14:15-14:30 SWL
14:30-14:45 RIRS
14:45-15:00 PCNL
15:00-15:15 Çocuk Böbrek Taşında Metaflaksi
15:15-16:15 Kurs IB: Prenatal Hidronefroz
Moderatör:
Konuşmacılar:
16:15- 17:15 KONTİNANS KURS – I
16:15-17:15 Stres tipi İdrar Kaçırma (StİK)
  Oturum Başkanları:
16:15-16:30 StİK Patofizyolojisi, Hastanın Değerlendirilmesi
16:30-16:45 StİK'ta Medikal/ Konservatif Tedaviler
16:45-17:00 StİK'ta Orta Üretra Askı Ameliyatları
17:00-17:15 When and How to Use Pubovaginal Slings: Tips, Tricks and Complications
17:15-17:45 GENEL ÜROLOJİ KURS - II
  Oturum Başkanı:
  Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Üroloğun Bilmesi Gerekenler
14:15-16:15 ANDROLOJİ  KURS – I
  Oturum Başkanları:
14:15-14:35 Kılavuzlar Eşliğinde Peyronie Hastalığı
14:35-14:55 Kronik Testiküler Ağrı ve Hasta Yönetimi
14:55-15:15 Mikropenisli Hastaya Yaklaşım: Çocukluktan Erişkinliğe
15:15-15:35 Priapizme Güncel Yaklaşım
15:35-15:55 PDE5 İnhibitörlerine Yanıtsızlık Durumunda Yapılması Gerekenler
15:55-16:15 Zor Olgularda Penil Protez Cerrahileri ve Komplikasyonlarla Başa Çıkma
16:15-17:15 VİDEO SUNUM - III
  Oturum Başkanları:
14:15-15:15 VİDEO SUNUM 
  Oturum Başkanları:
15:15-16:15 VİDEO SUNUM 
  Oturum Başkanları:
16:15-17:15 VİDEO SUNUM 
  Oturum Başkanları:

08:00-10:20 OTURUM – IV
  Oturum Başkanları:
08:00-08:20 KONFERANS: Mesane Kanserinde Neler Değişti? Son 1 Yılın En Önemli Makaleleri
08:20-08:40 KONFERANS: Orthotopic Neobladder Technique
08:40-08:55 KONFERANS: Klavuzlar Eşliğinde Testis Tümörlerine Yaklaşım
08:55-10:15 KONFERANS
  Oturum Başkanları:
08:55-09:15 Tmfiber Why Energy &Total Power are More Important Than Frequency?
09:15-09:35 Bir Kongrenin Anatomisi
09:35-09:55 KONFERANS: Disposable Ureteroscopes: Pros and Cons
09:55-10:15 Posterior Urethral Valves: From Intrauterine Period to Adolescence
10:15-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:00 OTURUM - V
  Oturum Başkanları:
10:30-10:45 KONFERANS: Prostat Kanserinde Oligometastatik Hastalık Kavramı ve Tedavisi
10:45-11:00 KONFERANS: Üroonkolojide Yapay Zeka Kullanımı
11:00-11:40 PANEL II
  Moderatörler:
11:00-11:20 A Novel Surgical Demonstration of Superiority of MicroTESE Versus TESE in Nonobstructive Azoospermia
11:20-11:40 Non-Surgical Treatments for Peyronie's Disease: Up-to-date
11:40-12:00 Konferans: Nerve-Sparing Prostatectomy in High-Risk Prostate Cancer
12:00-12:40 UYDU SEMPOZYUMU II
12:40-13:10 ÖĞLE YEMEĞİ
13:10-14:40 OTURUM- VI
13:10-13:50 KONFERANS
  Oturum Başkanı:
13:10-13:30 KONFERANS: Presettings: What Does it Mean?
13:30-13:50 Oral Antimuscarinic Treatment in Children Refractory to Oxybutynin: What is New in Literature?
13:50-14:40 Kubilay İnci Özel Oturumu
  Oturum Başkanı:
14:40-15:25 UYDU SEMPOZYUM - V
15:30-16:30 SÖZLÜ SUNUM - V
  Oturum Başkanı:
16:30-17:30 SÖZLÜ SUNUM - VII
  Oturum Başkanı:
17:30-18:00 Akılcı İlaç
07:00-07:45 MİNİMAL İNVAZİV ÜROLOJİ  
  PRATİK KURS – I
Retrograd Intrarenal Cerrahi
  Oturum Başkanları:
07:00-07:15 >2cm Taşlarda RIRS
07:15-07:30 Üriner Diversiyonlu Hastalarda RIRS
07:30-07:45 Anomalili Böbreklerde RIRS
   
15:15-17:15 ÜROONKOLOJİ KURS – I:  Mesane Kanserlerine Yaklaşım
  Oturum Başkanları:
  Olgular Eşliğinde Urotelyal Kanserlere Yaklaşım
15:15-15:55 Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanseri
Moderatör:
Panelistler:
15:55-16:35 Kasa İnvaze Mesane Kanseri
Moderatör:
Panelistler:
16:35-17:15 Üst Üriner Sistem Tümörlerine Yaklaşım
Moderatör:
Panelistler:
17:15-18:00 MİNİMAL İNVAZİV ÜROLOJİ KURS-I
  Oturum Başkanları:
  İnteraktif Olgular Eşliğinde PCNL
  1-) Prone'da Endikasyon Teknik ve Dikkat Edilecekler
  2-) Supinde Endikasyon Teknik ve Dikkat Edilecekler
  3-) İskelet anomalili hastalarda taşlara yaklaşım
07:00-07:45 ÜROONKOLOJİ 
  PRATİK KURS – I
İdeal TUR-M Nasıl Olmalı?
  Oturum Başkanları:
  Baştan Sona İndeks Bir Hastada TUR-M'nin Aşamalarının Gösterilmesi
  Divertikül İçi Tümör, Orifisi Tutan Tümör, Ulaşılması Güç Yerlerdeki Tümörler Gibi Tümörlerde Rezeksiyon Örnekleri
  Re-TUR-M Endikasyonları ve Uygulaması
  TUR-M Komplikasyonları: Önlemler ve Tedavileri
14:15-16:15 BEST OF AUA - ANDROLOJİ OTURUMU
  Oturum Başkanları:
14:15-14:45 Point-Counterpoint Debate: Telemedicine in Reproductive Urology
14:45-15:15 Crossfire: Controversies in Urology Debate: Does Exercise, Diet Modification or Antioxidants Help Improve Male Fertility?
15:15-15:35 State-of-the-art Lecture: Shockwave Therapy for Erectile Dysfunction and Peyronies Disease Legitimacy, Efficacy, and Regulatory Commentary
15:35-16:05 Panel Discussion: The Impact of the Internet on Sexual Medicine
16:15-18:15 BEST OF AUA - KONTİNANS OTURUMU
16:15-16:45 Should We be Using Anticholinergics in 2022?
Moderatör:
Panelistler:
16:45-17:45 Female Urethra: Short But Not Simple
Moderatör:
Panelistler:
17:45-18:15 Radical Prostatectomy with Both Severe Incontinence and Severe Erectile Dysfunction
Moderatör:
Panelistler:
07:00-07:45 PRATİK KURS – I: Alt Üriner Sistem Semptomlarında sorgulama formları
  Oturum Başkanları:
07:00-07:05 Neden Sorgulama Formları Kullanılmalı
07:05-07:20 AAM ve İdrar Kaçırma, Erkeklerde ve Kadınlarda AÜSS
07:20-07:35 KPAS, MAS/İS, Nörojenik AÜS Disfonksiyonu
07:35-07:45 Pediatrik AÜSS
14:15-16:15 Çocuk Ürolojisi Kursu – II
14:15-15:00 Kurs IIA
Veziküretral Reflü
  Moderatör:
14:15-14:45 Risk Gruplarına Göre VUR'a Yaklaşım- Vakalar Eşliğinde
Ürolog Gözüyle:
Nefrolog Gözüyle:
14:45-15:00 Mesane Rehabilitasyonu Kime, Nasıl?
15:00-15:10 Tartışma
15:10-16:15 Kurs IIB:
Pediatrik ve Adelosan Androlojik Sorunlar
  Oturum Başkanı:
15:10-15:30 Hipospadiasla İlişkili Olmayan Penil Kurvatura Yaklaşım: Erken/Geç Dönem
15:30-15:45 Adelosan Varikosel Değerlendirilmesinde Neler Değişti?
15:45-16:00 Adelosan Varikosel Cerrahisinde İpuçları ve Püf Noktalar
16:00-16:15 Tartışma
16:15-18:15 GENEL ÜROLOJİ KURS-I İnteraktif Kurs
  Oturum Başkanı:
  Ürolojide İstatistik Sihirbazlıkları
07:00-07:45 ANDROLOJİ PRATİK KURS – I Varikoselektomi
  Oturum Başkanı:
07:05-07:25 Mikroskopik varikoselektomi (Video)
07:25-07:45 Minidoppler varikoselektomi (Video)
13:45-14:45 SÖZLÜ SUNUM - III
  Oturum Başkanları:
14:45-15:45 SÖZLÜ SUNUM - IV
  Oturum Başkanları:
15:45 - 16:45 SÖZLÜ SUNUM - VI
  Oturum Başkanları:
16:45-17:45 SÖZLÜ SUNUM - VIII
  Oturum Başkanları:
17:45-18:45 SÖZLÜ SUNUM - IX
  Oturum Başkanları:
07:00-07:45 ÇOCUK ÜROLOJİSİ- PRATİK KURS – I
  Distal Hipospadiasa Yaklaşım
  Oturum Başkanları:
07:00-07:20 Nasıl Yapıyorum?
07:20-07:30 Mutlaka Yapmalı mıyım?
07:30-07:45 Distal Hipospaidasın Ergenlik Dönem Psikolojik Etkisi (Cerrahi Olan /Olmayan)
07:00-07:45 Rekonstrüktif Üroloji Pratik Kursu
  Primer Üretra Darlığı, Mesane Boynu Darlığı
  Oturum Başkanı:
07:00-07:10 Üretra Darlığında Etyoloji ve Değerlendirme
07:10-07:20 Üretra darlığında güncel tedavi yaklaşımları
07:20- 07:45 Videolar Eşliğinde Basamak-Basamak Primer Üretroplasti ve Mesane Boynu Rekonstrüksiyonu

08:00-09:10 OTURUM – VII
  Oturum Başkanları:
08:00-08:15 KONFERANS: Differences of the EAU Guideline in Bladder Cancer from Other Guidelines and Reasons
08:15-08:30 KONFERANS: Böbrek Fonksiyonları Bozuk Hastalarda Ultrasonda Şüpheli Tümöral Lezyon Varlığında Görüntüleme Seçimi
08:30-09:10 KONFERANS: Ürolojide Kabus Vakalar
  Oturum Başkanları:
  Endoüroloji 
  Laparoskopi
09:10-10:30  
  Oturum Başkanları:
09:10-09:30 KONFERANS: Pathogenic Hypotheses of Spermatogenic Damage Induced by Varicocele
09:30-09:50 KONFERANS: Surgical Treatment of Peyronie’s Disease: Tips and Tricks
09:50-10:10 KONFERANS: The Role of Antioxidants in Male Infertility: Results of Global Survey of Reproductive Specialists and a New Meta-Analysis (Online)
10:10-10:30 KONFERANS: Radical Cystectomy in Female: Technical Tips and Tricks
10:30-10:45 KAHVE ARASI
  OTURUM-VIII
10:45-11:25 PANEL - III BPH'da Güncel Minimal İnvaziv Tedaviler 
  Moderatör:
Panelistler:
Bipolep
Holep
Rezum
11:25-11:55 KARŞITLIK I
  Stres tip İdrar kaçırmada Cerrahi Tedaviler
  Moderatör:
11:25-11:45 Meşli
11:45-11:55 Meşsiz
11:55-12:35 UYDU SEMPOZYUM - III
12:35-13:20 ÖĞLE YEMEĞİ
13:20-14:00 OTURUM-IX
  İnfertil olgularda kritik kararlar
  Oturum Başkanı:
13:20-13:40 ICSI Tedavisi için Hangi İnfertil Erkek Hastadan Ejakulat Spermi? Hangi Hastadan Testiküler Sperm?
13:40-14:00 Nonobstrüktif Azospermik Hastalardaki MikroTESE Başarısızlığında re-TESE. Kime? Ne zaman? Artıları? Eksileri?
14:00-14:45 KARŞITLIK II
  Üretra Travmasında Erken mi Geç mi Müdahale Edelim?
  Moderatör:
15:00-16:00 SÖZLÜ SUNUM - XII
  Oturum Başkanları:
16:00-17:00 SÖZLÜ SUNUM - XIV
  Oturum Başkanları:
20:30-21:15 Sunay Akın Söyleşisi
21:15-22:15 Ödül Töreni
07:00-07:45 PRATİK KURS – II
  MİNİMAL İNVAZİV ÜROLOJİ: Temel Laparoskopi
  Moderatör:
  Laparoskopik donanım ve enstürmasyon
  Laparoskopik ameliyat tipine göre port dizilimi
  Laparoskopik Komplikasyonlara Yaklaşım
   
15:00-17:00 ÜROONKOLOJİ KURS - II 
  Olgularla Prostat Kanserlerine Yaklaşım
  Oturum Başkanı:
  Lokalize Prostat Kanseri
15:00-15:30 Olgular Eşliğinde Lokalize Prostat Kanserine Yaklaşım
Moderatör:
Panelistler:
15:30-16:00 Olgular Eşliğinde Lokal İleri Evre Prostat Kanserine Yaklaşım
Moderatör:
Panelistler:
16:00-16:30 Olgular Eşliğinde Böbrek Tümörlerine Yaklaşım
Moderatör:
Panelistler:
16:30-17:00 Olgular Eşliğinde Adrenal Kitlelere Yaklaşım
Moderatör:
Panelistler:
17:00-18:00 MİNİMAL İNVAZİV ÜROLOJİ KURS- II
Minimal İnvaziv Rekonstrüktif Cerrahi
  Oturum Başkanı:
  Üst Sistem
  UPJ
  Laparoskopi / Robot
  Alt Sistem
  Lap/Robot
18:00-19:00 VİDEO SUNUM
  Oturum Başkanları:
07:00-07:45 ÜROONKOLOJİ PRATİK KURS – II Astra Zeneca Sponsorluğunda
  Prostat Biyopsi Kursu
  Endikasyonlar (mp MRI’in yeri)
  Standart Biyopsi
  Füzyon Biyopsi
14:45-16:45 ANDROLOJİ - KURS-II
  Kurs Başkanları:
14:45-15:05 Prostatitler ve Cinsellik
15:05-15:25 SARS-CoV-2 Virüsünün Erkek Cinsel Sağlığı ve Erkek Üreme Sağlığına Etkileri
15:25-15:45 Yaşlanma, Kronik Hastalıklar, Metabolik Sendrom ve Cinsel Sağlık
15:45-16:05 Penisin Dermatolojik Hastalıkları
16:05-16:25 Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluklarının Yönetiminde Ürolog Neleri Bilmelidir?
16:25-16:45 LGBT Bireyler ve Üroloji
16:45-17:25 BEST OF AUA - ÇOCUK OTURUMU
16:45-17:05 Panel Discussion - Regeneratıve Medıcıne in Pedıatrıcs
Moderatör:
Panelistler:
17:05-17:25 Panel Discussion - Renal and Ureteral Duplications
Moderatör:
Panelistler:
18:00-19:00  VİDEO SUNUM  
  Oturum Başkanları:
07:00-07:45 PRATİK KURS – II:
Nörojenik İşeme Disfonksiyonları
  Kurs Başkanları:
07:00-07:15 Nörojenik İşeme Disfonksiyonları ve Uzun Dönem Komplikasyonlar
07:15-07:30 Nörojenik İşeme Disfonksiyonlarının Yönetimi
07:30-07:45 Augmentasyon Ne Zaman? Teknik?
14:45-16:45 KONTİNANS KURS–II
  Non-nörojenik Alt Üriner Sistem Semptomlarında Medikal Tedaviler
  Kurs Başkanları:
14:45-15:00 Alfa Blokerler
15:00-15:15 5-Alfa Reddüktaz İnhibitörleri
15:15-15:30 Kombinasyon Tedavileri
15:30-15:45 Non-Nörojenik AÜSS Kullanılan İlaçların Ürodinamik Parametreler Üzerine Etkileri
15:45-16:45 BPH Cerrahisinin Fonksiyonel Etkileri
  Oturum Başkanları:
15:45-16:00 Yaşam Kalitesi / Sorgulama Formları ile Değerlendirme
16:00-16:20 Preoperatif ve Postoperatif Ürodinamik Değişiklikler
16:20-16:40 Cinsel Fonksiyonlar Üzerine Olan Etkiler
16:40-16:45 Tartışma
16:45-17:45 BEST OF AUA- GENEL ÜROLOJİ OTURUMU
  Panel: Bulbar Urethral Strictures 101
Moderatör:
16:45-17:05 Overview of Types of Uretroplasty for Bulbar Urethral Strictures
17:05-17:15 Patient Reported Outcome Measures in Urethral Reconstruction
17:15-17:30 Bulbar Strictures and Urinary Incontinence
17:30-17:45 Sexual Dysfynction After Urethraplasty
07:00-07:45 ANDROLOJİ-REKONSTRÜKSİYON 
  PRATİK KURS – II PEYRONEİ CERRAHİSİ
  Kurs Başkanı:
07:05-07:25 Penil plikasyon (Video)
07:25-07:45 Penil greft cerrahisi (Video)
13:45-14:45 SÖZLÜ SUNUM - X 
  Oturum Başkanları:
14:45 -15:45 SÖZLÜ SUNUM - XI
  Oturum Başkanları:
15:45-16:45 SÖZLÜ SUNUM - XIII
  Oturum Başkanları:
16:45-17:45 SÖZLÜ SUNUM - XV
  Oturum Başkanları:
17:45-18:45 SÖZLÜ SUNUM - XIV
  Oturum Başkanları:
07:00-07:45 ÇOCUK ÜROLOJİSİ- PRATİK KURS- II
  İnmemiş Testis Kursu
  Oturum Başkanları:
  Nonpalpalble Testiste Tek Aşama ve İki Aşamalı Yaklaşım
  Palpalble Testiste İnguinal veya Yüksek Skrotal (Bianchi) Yaklaşım
07:00-07:45 GENEL ÜROLOJİ PRATİK KURS – I
  Gebelikte Hidronefroz veTaş Hastalığına Yaklaşım
  Oturum Başkanları:
  Hidronefroza Yaklaşım
  Taşa Yaklaşım

08:00-11:10 OTURUM – VIII
08:30-11:00 UCD 2022'den MESAJLAR
  Oturum Başkanları:
08:30-08:40 Aşırı Aktif Mesane
08:40-08:50 Stres tipte İdrar İnkontinansı
08:50-09:00 Non-Nörojenik Alt Üriner Sistem Semptomları
09:00-09:10 Rekonstrüktif Üroloji
09:10-09:20 Erkek Üreme Sağlığı
09:20-09:30 Erkek Cinsel Sağlığı
09:30-09:40 Laparoskopik ve Robotik Cerrahi
09:40-09:50 FURS Uygulamaları
09:50-10:00 PCNL Uygulamaları
10:00-10:10 Prostat Kanseri
10:10-10:20 Mesane Kanseri ve ÜÜST
10:20-10:30 Böbrek Tümörleri
10:30-10:40 Adrenal ve Testis Tümörleri
10:40-10:50 Çocuk Ürolojisi
10:50-11:00 Kapanış